:: Veikla ::


Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą daug kur reikalaujama transporto priemonės rinkos vertę įrodančių dokumentų (pvz., kai tenka transporto priemonę apmokestinti ar apdrausti vykdomi teismo, hipotekos teisėjo nutarimai dėl turto išieškojimo ar teisingo atlyginimo; transporto priemonė įkeičiama, ja laiduojama ar garantuojama; taikomos įstatymo nustatytos bankroto procedūros ir kt.).

Taip pat labai dažnai reikalingas transporto priemonės identifikavimas, ypač tai reikalinga, kai automobiliai yra importuojami iš įvairių užsienio valstybių.

Įsigaliojus transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymui dauguma nukentėjusių žmonių aklai pasitiki draudimo kompanijomis ir sutinka su jų nustatyta žala, kuri labai dažnai būna mažesnė už patirtą tikrąjį nuostolį, arba jie sutinka remontuoti savo automobilį draudimo kompanijų pasiūlytuose servisuose, su kuriais pastarosios yra sudariusios sutartis, ir kurie draudimo kompanijoms dirba su 30% nuolaida. Tačiau tai nėra transporto priemonės būklės, buvusios iki autoįvykio atstatymas, o tik transporto priemonės atstatymas, kad būtų galima ją eksploatuoti.

Reikia paminėti kad dauguma transporto priemonių savininkų nežino, kad transporto priemonės vertės (rinkos vertės, atkūrimo išlaidų, likutinės vertės, prekinės vertės netekimo) nustatymo dokumentai turi būti įforminti kaip turto vertinimo ataskaita (Žin., 1999 Nr. 52-1672). Tik taip įforminti transporto priemonės vertės nustatymo dokumentai bus Jūsų geriausias advokatas patirtos žalos išieškojimo procedūroje. Be to ne visi „nepriklausomi autoekspertai” ir ne visos draudimo kompanijos turi teisę rengti transporto priemonių vertinimo ataskaitas. Vienas svarbiausių reikalavimų – ataskaita turi būti parengta įmonės vardu, o įmonė privalo turėti turtą vertinančios įmonės kvalifikacijos atestatą, kuris privaloma tvarka pateikiamas vertinimo užsakovui. Svarbu žinoti, kad sudarytą turto vertinimo ataskaitą turi pasirašyti įmonėje dirbantys kilnojamojo turto vertintojas ir turtą vertinančios įmonės vadovas arba jo įgaliotas asmuo.

UAB „KAUNO NEPRIKLAUSOMŲ AUTOEKSPERTŲ BIURAS” turi turtą vertinančių įmonių kvalifikacijos atestatą, įmonėse dirba nustatyta tvarka atestuoti kilnojamojo turto vertintojai. Mūsų ilgametė patirtis vertinant transporto priemones, per ilgą laiką sukauptos duomenų bazės bei pasaulyje pripažintos DAT, EUROTAX, Mitchell, AUDATEX ir kt. kompiuterinės programos ir žinynai garantuoja gerą atliekamų vertinimo paslaugų kokybę bei objektyvumą ir nešališkumą. Mes greitai ir už visiems prieinamas paslaugų kainas galime:

identifikuoti automobilius;

sudaryti transporto priemonių apžiūros aktus;

nustatyti transporto priemonių rinkos vertes;

snustatyti transporto priemonių atkūrimo sąnaudas (autoįvykyje patirtą žalą);

nustatyti transporto priemonių likutines vertes;

nustatyti transporto priemonių prekinės vertės netekimą.


UAB "KAUNO NEPRIKLAUSOMŲ AUTOEKSPERTŲ BIURAS"

Statybininkų g. 7 - 407, LT-50118 Kaunas

tel.: 8 37 313765, fax.: 8 37 313765, mob.: 8 699 37217; 8699 80118; 8 650 48367

Copyright © 2011 UAB "Kauno nepriklausomų autoekspertų biuras"