:: Pagrindinės savokos ir apibrėžimai ::


Užsakovas – juridinis ar fizinis asmuo, sudaręs su turtą vertinančia įmone vertinimo sutartį.

Transporto priemonės – tai visų tipų ir markių automobiliai, jų velkamos priekabos bei puspriekabės, troleibusai, motociklai, traktoriai ir kitos savaeigės transporto priemonės, dalyvaujančios kelių eisme.

Transporto priemonės vidutinė rinkos vertė – tam tikros markės, modelio ir komplektacijos neapgadintos (nesužalotos) transporto priemonės rinkos vertė, nustatyta rinkos kainų tyrimo metodais arba pagal Kelių transporto priemonių vertinimo instrukcijoje pateiktą skaičiavimo metodiką.

Transporto priemonės (individuali) vertė – pinigų suma, už kurią galėtų būti parduota konkreti transporto priemonė apžiūros dieną, sudarius tiesioginį komercinį sandorį tarp norinčių transporto priemonę parduoti ir norinčių pirkti asmenų, po tinkamo pateikimo į rinką, jei abi sandorio šalys veiktų dalykiškai, be prievartos ir nesąlygojamos kitų sandorių bei interesų.

Lyginamosios vertės (pardavimo kainų analogų) metodas – norminiuose vertinimo dokumentuose apibrėžiamas kaip “turto rinkos vertės nustatymas palyginus analogiškų objektų faktinių sandorių kainas, kartu atsižvelgiant į nedidelius vertinamo turto, bei jo analogo skirtumus”

Atkūrimo (remonto) sąnaudos – išlaidos apgadintos (sužalotos) transporto priemonės atstatymui iki buvusios prieš sugadinimą techninės būklės bei eksploatacinių savybių.

Liekamoji vertė – apgadintos transporto priemonės vertė, nustatyta vadovaujantis įteisinta skaičiavimo metodika arba statistiniais rinkos tyrimais.

Transporto priemonės dalių nuvertinimas – dalių vertės sumažinimas, keičiant apgadintas dalis naujomis, atsižvelgiant į keičiamų dalių techninę būklę prieš apgadinimą.

Prekinės vertės netekimas – atstatytos (suremontuotos) transporto priemonės vertės sumažėjimas dėl remonto ar nepašalintų pažeidimų, lyginant su transporto priemonės verte iki apgadinimo (sužalojimo). Prekinės vertės netekimas apskaičiuojamas ne senesniems kaip 5 metų lengviesiems automobiliams, mažiems autobusams ir transporteriams, jei dėl kėbulo dalių lyginimo ar keitimo galimas transporto priemonės eksploatacinių savybių pablogėjimas.


UAB "KAUNO NEPRIKLAUSOMŲ AUTOEKSPERTŲ BIURAS"

Statybininkų g. 7 - 407, LT-50118 Kaunas

tel.: 8 37 313765, fax.: 8 37 313765, mob.: 8 699 37217; 8699 80118; 8 650 48367

Copyright © 2011 UAB "Kauno nepriklausomų autoekspertų biuras"