:: Kainos ::


UAB “KAUNO NEPRIKLAUSOMŲ AUTOEKSPERTŲ BIURO”

orientaciniai paslaugø ákainiaiVienos valandos įkainis - 29€;

Orientaciniai laiko normatyvai:

Transporto priemonės apžiūros akto iki 10 pozicijų sudarymas – iki 1,1 val.;

Transporto priemonės apžiūros akto nuo 11 iki 20 pozicijų sudarymas – iki 2 val.;

Transporto priemonės apžiūros akto nuo 21iki 40 pozicijų sudarymas – iki 3 val.;

Transporto priemonės apžiūros akto virš 41 pozicijos sudarymas - iki 4 val.;

Eksperto išvykimas į transporto priemonės apžiūros vietą (įmonės transportu) 0,90€ už vieną kilometrą (įskaitant kelią į abi puses) ir 29€ už sugaištą darbo valandą kelyje.

Eksperto išvykimas į transporto priemonės apžiūros vietą (UŽSAKOVO transportu) 29€ už sugaištą darbo valandą kelyje.

Išvados apie numatomas atkūrimo sąnaudas paruošimas:

iki 10 pozicijų - iki 2 val.;

nuo 11 iki 20 pozicijų - iki 3 val.;

nuo 21 iki 40 pozicijų - iki 4 val.;

nuo 41 iki 50 pozicijų – iki 5 val.;

virš 50 pozicijų virš 5 val.

Išvados apie transporto priemonės prekinės vertės netekimą skaičiavimas iki 1 val.

Transporto priemonės rinkos vertės nustatymas iki 3 val.

Transporto priemonės likutinės vertės nustatymas iki 1 val.

Pažymos išrašymas - 20€;

Automobilio identifikavimas - 25€;

Variklio galios nustatymas - 17€;

Fotofiksacija (už vieno vaizdo gamybą) - 0,50€;

Vidutinės rinkos vertės nustatymas - 25€;

Archyvinių duomenų paieška/pateikimas -50€;

Fotofiksacijų įrašymas į užsakovo pateiktą laikmeną – 10€ (tik PDF arba cdr. Formatais).

Pastaba: vienu metu vienam užsakovui teikiant paslaugą 3 - 5 transporto priemonėms (priklausomai nuo darbo imlumo) taikytina 5%, 5 ir daugiau – iki 20 % paslaugos kainos nuolaida.

Vertinant specialios paskirties transportą, taip pat transportą, kurio paplitimas rinkoje labai ribotas, priklausomai nuo vertinimo darbų sudëtingumo kategorijos, paslaugos kainagali bûti indeksuojama nuo 2 kartų (arba pagal individualų susitarimą).

Užsakymus vykdant skubos tvarka, taikytinas 1,5 koeficientas.

 


UAB "KAUNO NEPRIKLAUSOMØ AUTOEKSPERTØ BIURAS"

Statybininkø g. 7 - 407, LT-50118 Kaunas

tel.: 8 37 313765, fax.: 8 37 313765, mob.: 8 699 37217; 8699 80118; 8 650 48367

Copyright © 2011 UAB "Kauno nepriklausomø autoekspertø biuras"